Продължете към съдържанието

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК „ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЩИНА ВАРНА

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ”

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ – ГР. ВАРНА

 

ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА

АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК

ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ”,

посветен на Красимира Попова и Йордан Йорданов,

дългогодишни преподаватели в Първа езикова гимназия – гр. Варна

Тема на конкурса за 2022 година: „СЛЕДИ”

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

 1. В конкурса имат право на участие ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен (от VIII до ХІІ клас), а също и ученици на възраст от 14 до 19 години от училища с български състав в Украйна, Молдова и Сърбия.
 2. Конкурсът е индивидуален и има задочен характер.
 3. КАТЕГОРИИ:
   • Авторски текст на английски език
   • Авторски текст на немски език
 4. ЖАНРОВЕ: кратък разказ, есе и поезия. Формата, жанрът и заглавието на конкретната творба са по избор на участника.
 5. Кандидатите могат да участват и на двата езика със свои авторски произведения. Една и съща творба може да участва само на един език. Няма да бъдат журирани творби, които са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.
 6. Максимален обем на представените конкурсни текстове – ½ печатна кола (8 стандартни страници), формат А4 едностранно, шрифт и размер Times New Roman 14. Всеки ученик може да участва с един или няколко текста, като общият обем на представените материали не може да надвишава посочените страници.
 7. През настоящата година Националният литературен конкурс „Този безкраен свят“  се провежда дистанционно.
 8. Творбите и формулярът-декларация се изпращат само на електронния адрес на конкурса literaturen_konkurs@abv.bg. Формулярът за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на организаторите: https://www.1eg.eu/konkursi.html
 9. Върху конкурсните материали не се отбелязва името на автора.
 10. Cрок за представяне на конкурсните материали – 15.05.2022 г.

За въпроси: literaturen_konkurs@abv.bg

Статут на национален литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и немски език „ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ”

Формуляр за кандидатстване