Продължете към съдържанието

Националнен учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор” се проведе в ПГПТ „А. Ц. Буров”- Русе

За осемнадесети път Министерството на образованието и науката и фирма „Овергаз Мрежи”- АД организират и провеждат Националния учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор”, който има за цел да повиши мотивацията на учениците и техните учители и по този начин да допринесе за повишаване на качеството на образователния процес в направление „Електротехника и енергетика”, да предостави възможност на учениците в професионалните гимназии да демонстрират придобитите знания и умения за упражняване на професията на инсталатора, да постави учениците в конкурентна среда, което да стимулира интереса и развитието им в изучаваната специалност. На 15.02.2024 г. в ПГПТ „А. Ц. Буров”- Русе се проведе училищният кръг на националното състезание, съгласно Графика за провеждане на националните състезания по професии за учебната 2023-2024 г. утвърден от МОН.
     В състезанието взеха участие 8 ученици от XII клас.
  Учениците, участници в състезанието, показаха теоретични знания за природния газ и приложенията му, за отоплителните инсталации и за електрическите измервания. Те решаваха самостоятелно онлайн тест за проверка на теоретичната им подготовка с 40 въпроса за 60 минути. Тестът беше изготвен под ръководството на „Овергаз“, гр. София.
    Съгласно регламента на конкурса, до участие във втори кръг сe допускат учениците с резултат равен или по-голям от 75%. 
    За подготовка на учениците и провеждане на състезанието е определена комисия, в която са включени четири старши учители по професионална подготовка, които са и ръководители на учениците за всички кръгове на състезанието.