Продължете към съдържанието

Национални програми

Модул 2 на Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г.

Линк с информация за реда и условията за кандидатстване и подбор на участници по Модул 2 на Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г. (публикувано на 12.06.2024 г.)

Процедура за кандидатстване (публикувано на 12.06.2024 г.)

Заявление за кандидатстване (публикувано на 12.06.2024 г.)

Образец на договор (публикувано на 12.06.2024 г.)


 Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г. , Модул 3 „Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти – обучения по международни споразумения за обучение на учители“

Подбор на учители за участие в обучение, предназначено за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ в ЦЕРН – Женева в периода 16 септември – 24 септември 2023 г. 

Покана за подбор за участие в учителска програма на Образователния център в ЦЕРН – учители по професионална подготовка в област на образование, „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите на професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от образователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ .

Информация за срока, реда и условията за кандидатстване на учители по Модул 2 на НП „Мотивирани учители и квалификация“.

Линк с информация за реда и условията за кандидатстване на учители по Модул 2 на Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г.