Продължете към съдържанието

Национални програми

Информация за срока, реда и условията за кандидатстване на учители по Модул 2 на НП „Мотивирани учители и квалификация“.