Продължете към съдържанието

Национални стратегии

Националната стратегия за насърчаване и повишаване за грамотността

Регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) в област Русе през 2017-2018 година