Продължете към съдържанието

Национално външно оценяване

 • График на дейностите за провеждането и оценяването през учебната 2019-2020 година:
  ИзпитДата
  Български език и литература26.05.2022 г. - 10.00 ч.
  Математика27.05.2022 г. - 10.00 ч.

  Изпитни материали за национално външно оценяване в 4. клас по години

 • График на дейностите за провеждането и оценяването през учебната 2019-2020 година:
  ИзпитДата
  Български език и литература14.06.2022 г. - 10.00 ч.
  Математика16.06.2022 г. - 10.00 ч.
  Чужд език по желание на ученика17.06.2022 г. - 10.00 ч.

  Изпитни материали за национално външно оценяване в 7. клас по години

 • График на дейностите за провеждането и оценяването през учебната 2019-2020 година:

  ИзпитДата
  Български език и литература14.06.2022 г. - 09.00 ч.
  Математика16.06.2022 г. - 09.00 ч.
  Чужд език по желание на ученика17.06.2022 г., по график в зависимост от нивото
  Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на всеки ученик) по график
  в периода 20 – 22 юни 2022 г.

  оценяване на дигиталните компетентности – в периода от 15.06. до 19.06.2020 г.
  Виж повече информация