Продължете към съдържанието

Национално външно оценяване

 • График на дейностите за провеждането и оценяването през учебната 2023-2024 година:
  ИзпитДата
  Български език и литература29.05.2023 г.-10.00 ч.
  Математика30.05.2023 г. -10.00 ч.
  Изпитни материали за национално външно оценяване в 4. клас по години
 • График на дейностите за провеждането и оценяването през учебната 2023-2024 година:
  ИзпитДата
  Български език и литература13.06.2023 г.-09.00 ч.
  Математика16.06.2023 г.- 09.00 ч.
  Чужд език по желание на ученика14.06.2023 г.-09.00 ч.
  Изпитни материали за национално външно оценяване в 7. клас по години
 • График на дейностите за провеждането и оценяването през учебната 2023-2024 година:
  ИзпитДата
  Български език и литература13.06.2023 г.-11.00 ч.
  Математика16.06.2023 г.-11.00 ч.
  Чужд език по желание на ученика14.06.2023 г.-по график в зависимост от нивото
  Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на всеки ученик) по график 19.06.2023 г.
  оценяване на дигиталните компетентности - в периода от 15.06. до 19.06.2020 г. Виж повече информация