Продължете към съдържанието

Нов дом за крилати бозайници изработиха ученици в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе

Ученици от 10.б клас, специалност „Мебелно производство“, обучавани в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ под ръководството на учителя-специалист Андрей Лападжов изработиха и дариха „къщички за прилепи“ на екип от  10.а клас при МГ “Баба Тонка“  – Мария Павлова и Калина Златева, който разработва проект по гражданско образование „Подай ръка на природата“.  Бъдещите мебелисти направиха дървени безопасни домове за прилепите по подобие на къщичките за гнездене на дребни птици. Къщичките ще бъдат поставени на дървета в междублоково пространство, за да получат защитен дом в суровите градски условия. По този начин младите хора от двете училища заедно съдействат за опазване на защитени птици в нашия регион.