Продължете към съдържанието

Обмен на добри практики

По инициатива на Регионалното управление на образованието – Русе в края на месец януари 2024 г. бе проведена работна среща с учители от начален етап, преподаващи в училищата в град Русе. Домакин на събитието бе ОУ „Никола Обретенов“ – Русе. Основна цел на работната среща бе представяне на добри педагогически практики и споделяне на иновативен опит. Учители от  СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе, ОУ „Иван Вазов“ – Русе, ОУ „Любен Каравелов“ – Русе, ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе и ОУ „Никола Обретенов“ – Русе споделиха своя прочит на съвременно образование пред педагогическата колегия. Всяко от презентиращите училища представи обучението на най-малките ученици през своята призма, визия и цели за образование в XXI век. Представен бе опитът на учителите в областта на  проектно-базираното обучение, на провеждането на интердисциплинарни уроци, на използването на иновативни педагогически подходи и съвременни образователни ресурси в учебния процес.