Продължете към съдържанието

Обърната класна стая в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе

На 04.11.22г. учениците от 11д клас на ПГЕЕ „А. Арнаудов“- Русе, специалност „Системно програмиране“, под ръководството на г-жа Катя Семерджиева – в час по Чужд език по професията – Английски език използваха метода на Обърнатата класна стая.

Ученикът Радослав Пангелов влезе в ролята на учител и запозна съучениците си с темата: „Въведение в компютърните системи“ на английски език. Методът „Връстници обучават връстници“ допадна изключително много на учениците и те с интерес и готовност вземаха участие в часа.

Добрата практика на обърнатата класна стая ще бъде приложена и за в бъдеще, с цел повишаване активността и мотивацията на учениците за изучаване на английски език по професията.

" "

" "

" "