Продължете към съдържанието

Обявление за конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ на НИО – 1 щатна бройка

Виж oбявление за конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ на НИО – 1 щатна бройка.

Изтегли Заявление за участие в конкурс по образец   (приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС )

Изтегли декларация за участие в конкурс (чл. 17,ал.3,т.1 от НПКПМДС)