Продължете към съдържанието

Обявление за конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе

Списък за допуснатите кандидати и система за определяне на резултатите при провеждането на конкурсн за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе (публикувано на 17.06.2024 г.)

Обявление за конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе (публикувано на 30.05.2024 г.)

Заповед за обявяване на конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе (публикувано на 30.05.2024 г.)

Заявление за участие в конкурс (приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС) (публикувано на 30.05.2024 г.)

Декларация за участие в конкурс (чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС) (публикувано на 30.05.2024 г.)