Продължете към съдържанието

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието – Русе

Съобщение за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”, отдел АПФСИО, РУО – Русе (публикувано на 10.11.2023 г.)

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО)

Заявление за участие в конкурс (приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Декларация за участие в конкурс (чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС)