Продължете към съдържанието

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието – Русе

Прекратяване на конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в РУО – Русе (публикувано на 26.02.2024 г.) 

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО) 

Заповед за обявяване на конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО) 

Заявление за участие в конкурс (приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Декларация за участие в конкурс (чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС)