Продължете към съдържанието

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе.

Виж обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК)

Изтегли Заявлениеза участие в конкурс (приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Изтегли декларация за участие в конкурпс (чл. 17,ал.3,т.1 от НПКПМДС)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати подали заявление за участие конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (публикувано на 07.03.2022 г.)

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (публикувано на 07.03.2022 г.)

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в Регионално управление на образованието – Русе. (публикувано на 24.03.2022 г.)