Продължете към съдържанието

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информация”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе.

Виж oбявление за конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информация”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО).

Изтегли Заявление за участие в конкурс (приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Изтегли декларация за участие в конкурпс (чл. 17,ал.3,т.1 от НПКПМДС)

(публикувано на 04.10.2022 г.)

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати подали заявление за участие конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информация”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО) (публикувано на 21.10.2022 г.)

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информация”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО) (публикувано на 21.10.2022 г.)

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информация”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО). (публикувано на 07.11.2022 г.)