Продължете към съдържанието

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе.

Виж oбявление за конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК).

Изтегли Заявление за участие в конкурс (приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Изтегли декларация за участие в конкурпс (чл. 17,ал.3,т.1 от НПКПМДС)

(публикувано на 17.02.2023 г.)

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати подали заявление за участие конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК) (публикувано на 06.03.2023 г.)

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК) (публикувано на 06.03.2023 г.)

Окончателни резултати за класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК) (публикувано на 17.03.2023 г.)