Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе.

Виж oбявление за конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК). Изтегли Заявление за участие в конкурс (приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС) Изтегли декларация за участие в конкурпс (чл. 17,ал.3,т.1 от НПКПМДС) (публикувано на 17.02.2023 г.)   Списък на допуснатите и недопуснатите … Продължете с четенето на Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе.