Продължете към съдържанието

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе.

Информация за резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността „старши експерт по анализ на информацията“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Русе (публикувано на 30.06.2023 г.) 

Виж Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе (публикувано на 19.06.2023 г.)

Виж Списък на допуснати кандидати за конкурса (публикувано на 19.06.2023 г.)

Виж oбявление за конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО).

Виж заповед за конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО).

Изтегли Заявление за участие в конкурс (приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Изтегли декларация за участие в конкурпс (чл. 17,ал.3,т.1 от НПКПМДС)