Продължете към съдържанието

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Русе (публикувано на 11.10.2023 г.) 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК) (публикувано на 18.09.2023 г.)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК) (публикувано на 18.09.2023 г.) 

Виж Oбявление за конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК)

Изтегли Заявление за участие в конкурс (приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Изтегли  Декларация за участие в конкурс (чл. 17,ал.3,т.1 от НПКПМДС)