Продължете към съдържанието

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе

Информация за резултати от проведен конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Русе (публикувано на 06.10.2023 г.) 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК) (публикувано на 18.09.2023 г.) 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК) (публикувано на 18.09.2023 г.) 

Виж Oбявление за конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК)

Изтегли Заявление за участие в конкурс (приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Изтегли  Декларация за участие в конкурс (чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДС)