Продължете към съдържанието

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе.

Виж обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК)

Изтегли Заявлениеза участие в конкурс (приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Изтегли декларация за участие в конкурпс (чл. 17,ал.3,т.1 от НПКПМДС)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати подали заявление за участие конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (публикувано на 2.12.2021 г.)

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (публикувано на 2.12.2021 г.)


Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „старши експерт по математика“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Русе. (публикувано на 17.12.2021 г.)

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Министерството на образованието и науката публикува информация за класирането на кандидатите за длъжността „старши експерт по математика“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Русе, както следва: