Продължете към съдържанието

Обявяване на свободни учителски места в българските държавни училища БСУ „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия и БСУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република

Виж Заповед за обявяване на свободни учителски места в БСУ „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

Виж Заповед за обявяване на свободни учителски места в БСУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република