Продължете към съдържанието

Отбелязване на 130 години от създаването на химна на българската просвета „Върви, народе възродени“ от Стоян Михайловски в АЕГ „Гео Милев“ – Русе

По инициатива на РУО – Русе в периода 11.04. – 15.04. 2022 г. в АЕГ „Гео Милев“ – Русе бе отбелязана седмицата, посветена на Стоян Михайловски и българското слово. Гимназията с готовност се включи, като реализира различни дейности и инициативи. Учениците от VIII клас подредиха изложба с рисунки, които са вдъхновени от химна на българската просвета. В часовете по български език и литература на учениците от VIII, IX и XI клас бяха организирани „Творческо ателие“ и „Работилница за творческо писане“, в които ученици и преподаватели разработиха авторски текстове, потърсиха и представиха пред различните класове интересни и малко известни факти от живота и творчеството на Стоян Михайловски.
В часовете на класа, на 11 април 2022 г., много ученици представиха пред своите съученици различни презентации, посветени на химна на българската просвета и делото на Стоян Михайловски. Проведени бяха и викторини, с които учениците успяха да насочат вниманието към историята на създаването на химна. В часовете по „Култура и междукултурно общуване“ на XI и XII клас се разгледаха различните преводи на текста на химна на българската просвета на английски език.
" "

" "

" "

" "

" "