Продължете към съдържанието

Открита практика по биология и здравно образование в новооборудвания кабинет в СУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русe

На 28.03.2023 година в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ се проведе открита практика по биология и здравно образование на тема „Фотосинтеза – познавателни равнища в V, IX, XI и XII клас“.

Събитието се осъществи в кабинет по биология и здравно образование, оборудван с финансиране по Модул 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда – 2022 г.“ на министерството на образованието и науката.

Гости на урока бяха Милена Банева – старши експерт по природни науки и екология,

д-р Петя Ангелова – преподавател в Русенски университет „Ангел Кънчев“ и учители по природни науки в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“.

Ученици от различни възрастови групи демонстрираха умения за работа с микроскопи и с комплект за фотосинтеза със сензори за кислород, въглероден диоксид, температура и осветеност, за изготвяне на презентации, за анализ и обобщение на научна информация. Участниците разкриха пред гостите уникалността на процеса фотосинтеза и значението му за живота на Земята и еволюцията на организмовия свят.