Продължете към съдържанието

Открит урок в ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе

На 23.11.2023 г.  с  учениците от ПГИУ “Елиас Канети” гр. Русе, 12”в” клас, специалност  “Икономика и мениджмънт” се проведе проектно базиран урок  “Директно в бизнеса”. Урокът обхвана обобщение и систематизация на знания в раздел “Търговски регистър” от Учебен предмет “Търговско право – учебна практика” – СПП.

Учениците имаха за задача да регистрират търговско дружество, такова каквото някой от гостите пожелае, в качеството му на клиент. В ролята на клиент пожела да бъде г-жа Слава Рачева – гост на открития урок. Два екипа се бориха за привличането на клиента. Избраният екип успешно успя да попълни Заявление А4 с всички изискващи се приложения в платформата „Търговски регистър“ на Агенцията по вписванията за търговско дружество ООД. Клиентът си избра име на фирмата, като беше проверено дали няма регистрирана фирма със същото име или запазено такова. След което клиентът беше насочен до банков клон за внасяне на първоначалния капитал и посъветван да се сдобие с електронен подпис.

Учениците съпреживяха истинска бизнес ситуация.