Продължете към съдържанието

Открит урок „Компютърна обработка на данни в ЦЕРН“

Учениците от IXГ клас, специалност „Електронна търговия“ на 25.01.2023 г. представиха открит урок на тема „Компютърна обработка на данни в ЦЕРН“. По вълнуващ и интересен начин бъдещите специалисти по дигитални технологии въведоха своите съученици в света на истинската съвременна наука.
Под ръководството на г-жа Магдалена Маринова, преминала през септември 2022 г. обучение в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“, и на г-жа Катина Василева, учител по ИТ, учениците разкриха същността и предназначението на работата на Центъра за данни в ЦЕРН, който обработва информация от Големия адронен колайдер, разположен край Женева, Швейцария.
Учениците разказаха за 4те вида разпределени технологии, използвани в ЦЕРН, без които е немислимо огромното количество данни, получени от експериментите, да бъдат филтрирани, запаметени и да достигнат до учените – физици, медици, инженери.
Учениците представиха информация за суперкомпютри, грид и облачни технологии и доброволчески изследвания. Подчертаха значението на нововъведенията, направени в ЦЕРН, в областта на компютърните и комуникационните технологии, а именно създаването на грид системите и зараждането на хипертекстовите технологии, които стоят в основата на всички съвременни сайтове в интернет.
Автор: Магдалена Маринова – ст. учител по професионална подготовка
""

""

""

""

""

""

""