Продължете към съдържанието

Открит урок по английски език и математика „Числото Пи“

През учебната 2022-2023 година учители по английски език осъществяват дейности по Проект № 2022-1-BG01-KA122–SCH-000072732 „Мотивирани учители за европейско образование”, Програма „Еразъм +“ КД 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“.
По време на двете обучения, проведени по този проект, бяха споделени опит, дигитални инструменти и платформи, с помощта на които учителите по чужд език да развиват т. н. четири „К“ – комуникативност, колаборация, креативност и критично мислене в своите часове,
На 14 март – денят на числото Пи, в VIIIА клас в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе се проведе нетрадиционен открит урок The Project Pi, представляващ междупредметен урок по английски език, математика, български език и литература и изобразително изкуство.
Учениците представиха пред своите преподаватели и гости историята на числото Пи от древността до наши дни, неговата същност, употреба и присъствие в света около нас. Разкриха любопитни факти, които го правят една от най-мистериозните загадки в математиката. Ползвайки платформи www.visme.com, www.voki.com и www.prezi.com, учениците създадоха красиви визуализации и презентации. Те сътвориха Пи-хайку стихове и картина под формата на цифри от числото Пи на фона на мелодия от Дейвид Уилямс, вдъхновена от преобразуване на цифрите в ноти. Учениците успяха да сътворят истински празник, който завърши с … пай!
Проектът се осъществи с помощта на г-жа Ива Калинкова – учител по английски език, г-жа Диана Русева – ст. учител по математика, г-жа Илияна Илиева – ст. учител по български език и литература, г-жа Катина Василева – учител по информационни технологии.
Гости на събитието бяха г-жа Анелия Ангелова – ст. експерт по математика и г-жа Сюзан Ферхадова – ст. експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Русе, както и студенти по педагогика от РУ „Ангел Кънчев“ с ръководител ас. Живка Илиева.

Автор: Ива Калинкова – учител по английски език
""

""

""

""

""

""

""