Продължете към съдържанието

ОУ „Никола Обретенов“ – домакин на работна среща за споделяне на добри практики

На 10.11.2022 г., по инициатива на РУО – Русе, Иновативно основно училище “Никола Обретенов” – Русе бе домакин на работна среща за споделяне на добри практики на тема: “Иновативни методи на преподаване”, в която участваха учители от начален етап от училища в област Русе. Модератор на срещата бе г-жа Милена Веждарска – учител в начален етап и председател на екипа, разработил иновативния проект на училището, а панелисти – учителите от начален и прогимназиален етап в училището Зоя Гоцова, Валерия Стефанова, Здравка Михайлова, Севдалина Стоянова, Красимира Николова и Росица Петрова.

Екипът от учители от ОУ „Никола Обретенов“ – Русе бе подготвил обзор на осъществяваните в училището дейности, насочени към при прилагане на иновативни подходи, техники и методи в обучението в начален етап, и към изграждане на STEM умения в учениците. Бяха представени всички нововъведения в учебния процес, реализирани през последните години в ОУ „Никола Обретенов“ – моделът 1:1 в началните класове, Chromebook, Google инструменти, Роботика и програмиране с различни продукти. Демонстрирани бяха готовите продукти на ученици от училището, изготвени в резултат на реализирани проектни дейности. Споделен бе и опитът на екипа от ОУ „Никола Обретенов“ в провеждането на мултидисциплинарни уроци. Учителите разказаха на колегите си за зараждането на идеите за такъв тип уроци, за тяхната организация и реализация. Споделиха, че “тайната“ на успешно реализираните дейности се крие в създаването на екип от единомишленици и в успешното партньорство между учителите от начален и прогимназиален етап.

Линк към презентацията