Продължете към съдържанието

ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ РУСЕ 2024

В периода от 13 до 15 юни 2024 г. в град Русе се проведе Панорама на средното образование 2024. В събитието взеха участие 18 професионални и профилирани гимназии и средни училища от  града, Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ – Русе и Центърът за ученическо техническо и научно творчество – Русе. Ученици и учители представиха на кандидат-гимназистите и на техните родители специалностите от професии и профилите, които са утвърдени в държавния план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година. Учениците от различните училища демонстрираха знания и умения, придобити по време на обучението им, както и изделия, изработени от тях.

Изложението е свързано и с кариерното ориентиране на ученици в VI и VII клас в изпълнение на дейност 9 „Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение и засилване на връзката с ученици/родители“ от Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз. В дейностите по проекта участват всичките единадесет професионални гимназии в град Русе, както и АЕГ „Гео Милев“ – Русе.