Продължете към съдържанието

ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ – Русе, Проекти

              От учебната 2023/2024г. учебните часове по ФВС и спортни дейности в ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ – Русе ще се провеждат и на открито, в нова мултифункционална спортна площадка На 10.07.2023г. приключи изграждането на мултифункционална спортна площадка в двора на ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ – Русе. Площадката е изградена със средства от „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища“, Модул 1 „Изграждане спортни площадки със специализирана спортна настилка“ на МОН и е на стойност 128 087 хил. лв. Новото съоръжение ще бъде пълноценно използвано за разширяване и оптимизиране на двигателния режим на близо 500 ученици по време на провеждане на редовните часове по физическо възпитание и спорт и дейности извън учебния план.