Продължете към съдържанието

ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе участва активно в дейностите по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

През учебната 2021-2022 година в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе стартира обучение на ученици в VІІІ клас, специалност „Търговия“, в дуална система на обучение. От настоящата учебна година гимназията се включи и в дейностите по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През м. април 2022 г. се проведе първото „пробно стажуване“ на учениците във фирми-партньори по проекта: „ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ” ЕООД, „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ“ ЕООД, „ДМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.            През м. май 2022 г. се проведе второто „пробно стажуване“ на учениците в русенските фирми „КОЙТЕ – М“ ЕООД, „ВИЖАН“ ЕООД, „ПАЦОНИ МАРКЕТ“ ООД.

От 15 до 26 април 2022 г. се проведе обучение на седем учители по икономически дисциплини от училището в Русенски университет „Ангел Кънчев“ и в „ДМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на тема „Нови методи за преподаване“.

През м. май 2022 г. беше закупено работно облекло на учениците по проекта, включващо обувки, панталон, блуза с къс ръкав и блуза с дълъг ръкав, горнище и шапка.

В изпълнение на Дейност „Популяризиране на дуалната система на обучение сред родителите за предимствата, ползите и възможностите за реализация на завършващите на пазара на труда от обучението чрез работа“ бяха проведени следните дейности: „Дни на отворени врати“ в гимназията през м. май 2022 г., Панорама на средното образование 2022 през м. юни 2022 г., срещи с родители на ученици от основни училища. Бяха изготвени рекламни брошури и презентации, чрез които беше представено изпълнението на дейности по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Предстои реализирането на още дейности, свързани с второ обучение на учителите по икономически дисциплини през м. юли 2022 г. и със закупуване на учебни помагала за обучението по професионална подготовка на учениците от специалност „Търговия“.

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "