Продължете към съдържанието

Подбор на външни експерти за оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“

Допълнителната покана за подбор на външни оценители на проектни предложения по децентрализираните дейности на Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021 – 2027 селекционни години е налична на следните адреси:

https://hrdc.bg/wp-content/uploads/2024/01/Pril-1_Application-form.docx

https://europeansolidaritycorps.bg/wp-content/uploads/2024/01/Pril-1_Application-form.docx

Крайният срок за кандидатстване е 02.02.2024 година включително.

Писмо № 0708-4/16.01.2024 г. от Център за развитие на човешките ресурси – част 1 и част 2