Продължете към съдържанието

По стъпките към професионална реализация

Ученици от X и XI клас от Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура ,,Йосиф Вондрак“ Русе, специалност „Интериорен дизайн“ взеха участие в проект BG05M2OP001-2.015 ,,Ученически практики“- 2, финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Проектът се осъществи в партньорство с мебелните фирми – „ЕРГОДИЗАЙН ООД“ и „ИРИМ ООД“. В продължение на шест месеца, учениците придобиваха професионални компетенции в областта на дизайна и мебелното производство. С помощта на наставниците от мебелните фирми и наблюдаващия учител – инж. Георги Койчев, учениците участваха в реализирането на проекта ,,Моят мечтан дом“. Стъпка по стъпка те усвоиха практични умения да проектират обзавеждането на всяка една стая от техния мечтан дом. Те усвоиха знания за различните обкови и материали, използвани в мебелното производство. Придобиха умения за работа по зададен проект, работа в екип, и комуникация с административния, и ръководен персонал в обучаващата фирма. Със съдействието на директора на ПГДВА ,,Йосиф Вондрак“ – г-жа Мариана Гъркова, учениците развиха контакти с обучаващите фирми и някои от тях бяха високо оценени като потенциални бъдещи професионалисти и колеги. Проектът успя да даде на учениците реална представа за работният процес и стъпките към желаната професионална реализация.