Продължете към съдържанието

Прекратяване на конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в РУО – Русе

Със заповед № РД09-523/21.02.2024 г., конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието (РУО) – Русе е прекратена поради непостъпили заявления за участие.