Продължете към съдържанието

Прием в Спортно училище „Майор Атанас Узунов“

Заповед за утвърждаване на Държавен план-прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2024/2025 година.
(публикувано на 28.03.2024 г.)

Заповед за утвърждаване на Държавен план-прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2023/2024 година.
(публикувано на 05.06.2023 г.) 

Графици за провеждане на приемни изпити първи и втори тур за учебната 2023/2024 година.
(публикувано на 05.06.2023 г.)

Справка за резултатите от приемните изпити 21-27.06.2023 година и за броя на незаетите места по утвърден Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година.
(публикувано на 21.07.2023 г.)