Продължете към съдържанието

Прием в Спортно училище „Майор Атанас Узунов“

Заповед за утвърждаване на Държавен план-прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2022/2023 година.
(публикувано на 20.04.2022 г.)

Графици за провеждане на приемни изпити първи и втори тур за учебната 2022/2023 година.
(публикувано на 01.06.2022 г.)