Продължете към съдържанието

Прием в 1. клас

На 21 май 2024 година стартира кампанията по приема на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година в училищата от област Русе. Той се осъществява съгласно изискванията на  Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 43 от цитираната наредба за реализиране на приема в първи клас за населените места с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват.

За гр. Русе

Правилата за прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година в общинските училища в град Русе са приети с Решение №808 от 22.03.2018 г., изменено и допълнено с Решение №1098, прието с Протокол № 72 от 21.03.2019 г. на Общински съвет Русе.

Графикът на дейностите на всички училища на територията на град  Русе можете да намерите тук. Кандидатстването ще се извършва чрез електронна платформа.

Обръщаме Ви внимание, че подробна информация за приема на ученици  в първи клас за всяко отделно училище  в град  Русе можете да намерите на неговата електронна страница.

НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – гр. Русе приема и записва ученици в първи клас по различна процедура, за която може да се информиране от сайта на училището.

За училища, които са единствени в населеното място

Приемът в първи клас в общински училища, които са единствени в населеното място, се определя със заповед на директора на училището.