Продължете към съдържанието

Прием в 1. клас

На 18 май 2022 г. стартира кампанията по приема на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година в училищата от област Русе. Той се осъществява съгласно изискванията на  Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 43 от цитираната наредба за реализиране на приема в първи клас за населените места с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват.

За гр. Русе

Правилата за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година в общинските училища в град Русе са приети с Решение №808 от 22.03.2018 г., изменено и допълнено с Решение №1098, прието с Протокол № 72 от 21.03.2019 г. на Общински съвет Русе. Критериите за прием в първи клас, графикът на дейностите и районирането на всички училища на територията на град  Русе можете да намерите тук. Кандидатстването ще се извършва чрез електронна платформа.

Обръщаме Ви внимание, че подробна информация за приема на ученици  в първи клас за всяко отделно училище  в град  Русе можете да намерите на неговата електронна страница.

НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – гр. Русе приема и записва ученици в първи клас по различна процедура, за която може да се информиране от сайта на училището.

За гр. Бяла

Редът и условията за прием на първокласници в общинските училища  на територията на гр. Бяла можете да намерите тук

За училища, които са единствени в населеното място

Приемът в първи клас в общински училища, които са единствени в населеното място, се определя със заповед на директора на училището.