Продължете към съдържанието

Прием в 5. клас

Право на участие за приемане за учебната 2020 – 2021 година на места по държавния план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат ученици, които успешно са завършили начален етап на основното образование и са участвали в областния кръг на олимпиадата по математика през учебната 2019 – 2020 години и/или в състезанието „Математика за всеки“ от календара на МОН, което ще се проведе на 28 юни 2020 г. в МГ „Баба Тонка“ – Русе.
Подробна информация относно реда и условията за осъществяване на държавния план-прием в V клас за учебната 2020 – 2021 г. е публикувана на сайта на МГ „Баба Тонка“ – Русе.

Изтегли заповед за утвърждаване на държавен план-прием за уч. 2020/2021 г.
Приложение прием в 5. клас