Продължете към съдържанието

Прием в 5. клас

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Право на участие в приема в V клас в МГ „Баба Тонка“ за учебната 2024/2025 година по държавния план-прием имат

, които успешно са завършили начален етап на основното образование, явили се на НВО в IV клас и са участвали в поне две от състезанията (областният кръг на олимпиадата по математика ще наричаме състезание):

  1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 11.02.2024 г.
  2. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 30.03.2024 г.
  3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – във връзка с изборите за Народно събрание на 9 юни 2024 г. и заповед № РД09-1270/16.05.2024 г. на министъра на образованието и науката,  състезанието ще се проведе на 01.06.2024 г. 

Регламент за приемане на ученици в V клас на МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе.

     График на дейностите по приемането на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година

     Заповед за утвърждаване на държавен план-прием в V клас за учебната 2024/2025 година – Приложение № 5  (публикувано на 29.04.2024 г.)

       Подаване на документи за участие в първи етап от приема в V клас е в периода от 24.06.2024 г. до 25.06.2024 г. :

      – по електронен път чрез електронна платформа infopriem.mon.bg;

      – МГ „Баба Тонка“ – училище, което е определено да се приемат документи на ученици, завършили начален етап на основно образование през учебната 2023/2024 година, за участие в първи и втори етап на класиране в V клас на местата по държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. ( публикувано на 13.06.2024 г.)

   Работно време на длъжностните лица за приемане на документи за участие в държавния план-прием в V клас:
   – в периода от 24.06.2024 г. до 25.06.2024 г. вкл. – от 8:00 ч. до 18:00 ч. в МГ „Баба Тонка“ – Русе, стая №47.     
   – в периода от 03.07.2024 г. до 04.07.2024 г. вкл. – от 8:00 ч. до 18:00 ч. в МГ „Баба Тонка“ ( публикувано на 13.06.2024 г.)

     Учениците, които през учебната 2023/2024 година завършват IV клас в училищата на територията на област Русе подават заявления за участие в първия и втория етап на класиране в МГ „Баба Тонка“ в сроковете, определени в Заповед № РД 09-283/05.02.2024 г., на министъра на образованието и науката. ( публикувано на 13.06.2024 г.)

     Записването на новоприетите петокласници в МГ „Баба Тонка” ще стане на 28 юни и 1 юли 2024 г. от 8:00 до 17:30 ч. в стая № 47 /канцелария на МГ "Баба Тонка" - гр. Русе/.
     Записването се осъществява от родител, който заедно с ученика попълва заявление за записване и предоставят необходимите документи.      Необходими документи:  - Удостоверение за завършен начален етап – оригинал;   - Профилактична здравна карта от старото училище и пълен имунен статус. (публикувано на 27.06.2024 г.)
Свободни места за прием в МГ „Баба Тонка“ – Русе след първи етап на класиране – 1 (едно) място.
Подаването на документи за участие във втори етап на класиране е в периода от 03.07.2024 г. до 04.07.2024 г.
За повече информация, натиснете тук--> (публикувано на 02.07.2024 г.)