Продължете към съдържанието

Прием в 5. клас

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Право на участие в приема в V клас в МГ „Баба Тонка“ за учебната 2024/2025 година по държавния план-прием имат ученици, които успешно са завършили начален етап на основното образование, явили се на НВО в IV клас и са участвали в поне две от състезанията (областният кръг на олимпиадата по математика ще наричаме състезание):

  1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 11.02.2024 г.
  2. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 30.03.2024 г.
  3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 8.06.2024 г. от календара на МОН.

Регламент за приемане на ученици в V клас на МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе.