Продължете към съдържанието

„ПРОБНО СТАЖУВАНЕ“ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГО „НЕДКА ИВ. ЛАЗАРОВА“ – РУСЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

Учениците от VІІІ Г клас, специалност „Производство на облекло от текстил“ и Х Б клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, обучаващи се в дуална система на обучение в ПГО „Недка Ив. Лазарова“ – Русе, преминаха „пробно стажуване“ във фирма „Бадер България“ КД в изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Във фирмата, която е световен производител на висококачествен кожен интериор за автомобили, учениците се запознаха с технологичното оборудване, с реалните условия на работната среда и имаха възможност да се включат в производствения процес.

„Бадер България“ КД изцяло подкрепя обучението на ученици от гимназията по професия „Оператор в производството на облекло“. Въвеждането на учениците в спецификата на работата, запознаването със съвременното технологично оборудване и новите технологии мотивира младежите за бъдещо кариерно развитие в избраната професия.

" " " " " " " " " "