Продължете към съдържанието

„Пробно стажуване“ по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ на ученици от ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ – Русе

През месец октомври 2021 г. ученици от VIII, IX и X клас в ПГПТ „Атанас Цонев Буров“ – Русе, участващи в проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, проведоха „пробно стажуване“ във фирми-партньори на училището. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Наставниците в партниращите фирми „Дунарит“ АД, „ТМ-Технолоджи“ АД, „Стийл Пал“ АД и „Фогелбуш“ ЕООД имаха възможността да споделят своя опит и да разкажат по-подробно на учениците за дейността на фирмите, организацията на производствения процес и технологичното оборудване.

„Пробното стажуване“ като възможност за поглед в бъдещето дава на младите хора шанса да се запознаят с работното ежедневие и да усетят тръпката на практическото приложение на знанията, да се потопят в работната среда и да се запознаят с бъдещи наставници и колеги. Изключителен интерес предизвикаха демонстрациите, направени с модерното технологично оборудване. По време на „пробното стажуване“ учениците носиха работни облекла, закупени със средства по проекта.

Първото пробно стажуване на учениците се проведе по график и при стриктно спазване на въведените мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19.

Текст: Свилен Семов – учител методик

ученици от VIII, IX и X клас в ПГПТ „Атанас Цонев Буров“ – Русе, участващи в проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, проведоха „пробно стажуване“ във фирми-партньори на училището ученици от VIII, IX и X клас в ПГПТ „Атанас Цонев Буров“ – Русе, участващи в проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, проведоха „пробно стажуване“ във фирми-партньори на училището ученици от VIII, IX и X клас в ПГПТ „Атанас Цонев Буров“ – Русе, участващи в проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, проведоха „пробно стажуване“ във фирми-партньори на училището ученици от VIII, IX и X клас в ПГПТ „Атанас Цонев Буров“ – Русе, участващи в проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, проведоха „пробно стажуване“ във фирми-партньори на училището