Продължете към съдържанието

Провеждане на конкурси в Националния инспекторат по образованието (НИО)

Провеждането на конкурси в Националния инспекторат по образованието (НИО) за експертните длъжности:

„старши инспектор“ – 1 щатна бройка (считано от 17.05.2024 г. с място на работа – гр. София);

„главен инспектор“ – 1 щатна бройка (считано от 17.05.2024 г. с място на работа – гр. София);

„главен инспектор“ до 08.01.2028 г. или до завръщане на титуляря – 1 щатна бройка, в дирекция „Инспектиране“ – (считано от 17.05.2024 г. с място на работа – гр. София).