Продължете към съдържанието

Провеждане на конкурси за заемане на длъжност „старши инспектор“ – 1 щ. бр. и длъжност „главен инспектор“ – 1 щ. бр. в дирекция в дирекция „Инспектиране“, НИО

Обявление на провеждане на конкурси за експертни длъжности в Националния инспекторат по образованието (НИО), за длъжностите „старши инспектор“ – 1 щатна бройка и „главен инспектор“ – 1 щатна бройка в дирекция „Инспектиране“

Предстоящият конкурс ще се проведе в периода май – юли 2022 г. при спазване на всички мерки и препоръки на здравните власти. Интересът към свободните вакантни длъжности е устойчиво висок, но се пропускат сроковете за подаване на заявления или се представят непълни комплекти от документи.

Обява за длъжност „Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“

Обява за длъжност „Старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“