Продължете към съдържанието

Провеждане на конкурс за заемане на длъжност „главен инспектор“ -1 бр. и длъжност „старши инспектор“ -1 бр. в дирекция в дирекция „Инспектиране“, НИО

Във връзка с провеждането на конкурси за експертни длъжности в Националния инспекторат по образованието (НИО), за длъжностите „старши инспектор“ – 1 щатна бройка и „главен инспектор“ – 1 щатна бройка в дирекция „Инспектиране“, с цел популяризиране на информацията и достигане навреме до повече желаещи кандидати, моля да публикувате на интернет страницата на регионалното управление на образованието приложеното обявление.
Предстоящият конкурс ще се проведе в периода март – април 2022 г. при спазване на всички мерки и препоръки на здравните власти.

Повече информация може та получите на следните линкове:

Конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатни бройка

Конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатни бройка