Продължете към съдържанието

Проектно базирано обучение под мотото „Да запазим планетата чиста“ в ОУ „Любен Каравелов“ – Русе

На 19 април 2024 година, зала на ОУ „Любен Каравелов“ се превърна в сцена на вълнуващо приключение, изпълнено с емоция и вълнение. Шестокласниците представиха в открит урок по темата „Парк дизайнер“ впечатляващи проекти и макети, демонстрирайки своите проучвания, изчисления и работа в дигитална среда.

На събитието присъстваха гости от мобилността по НП “Иновации в действие” от две варненски училища, учители и ученици от ОУ “Васил Априлов” – Русе,   г-жа Анелия Ангелова, старши експерт по математика от РУО – Русе, г-жа Веселка Николаева, директор на училището,  г-жа Стоилова с г-н Стайков, заместник-директори.

Този STEAM проект не беше просто поредното учебно занятие, а представяне на множество предварителни активности и интердисциплинарни подходи осъществени в осем учебни часа по различни предмети като КМИТ, човекът и природата, изобразително изкуство и математика, децата изградиха не само знания, но и умения за екипна работа и иновативно мислене.Изследванията и дискусиите, проведени в часовете по човекът и природата, под ръководството на г-н Мартин Методиев, разкриха положителното влияние на парковете върху околната среда. Заедно с г-жа Анелия Неделчева, учениците се запознаха с множество дигитални инструменти, свързани с облачните технологии и графичния дизайн, които ги подготвиха за проектирането на парк и създаването на плакати за Деня на Земята.

По време на представянето учениците показаха как са реализирали изчисленията за обиколка и площ на детските площадки от проектите им за парк с помощта на  приложението Geogebra, с чиито инструменти  ги запозна в часовете по математика г-жа Соня Костадинова. Те гордо демонстрираха не само своите изчисления и проекти, но и своята визия чрез рисунки, създадени по време на изобразителното изкуство. Под ръководството на г-жа Моника Каламерова, те пренесоха красотата и значимостта на парковете чрез творческите си изяви. В продължение на трите седмици от проектно базираното обучение учениците работиха по модела 1:1 и всички задания бяха поставени в Google classroom. В последния час те попълниха анкета за обратна връзка  относно нивото им  на удовлетвореност от обучението.

В крайна сметка училищната общност и гостите по НП “Иновации в действие” имаха уникалния шанс да се насладят  на крайните продукти от проектно базираното обучение, изложени във фоайето на училището.

Целта на този подход за усвояване на знания беше не само да се развият различни умения и компетенции, а да се създаде екологично мислене у децата. Те разбраха важността на парковете за околната среда и разнообразието на живота в тях, което ги ангажира с  отговорност към природата и света около тях.

Този ден беше повече от учебно събитие – това беше празник на знанието, вълнуващо пътешествие в света на науката и творчеството. Ръководството на училището изказва своите искрени благодарности към учителския екип и учениците от 6.А и 6.Б клас, участвали в проекта!

Линк за снимков материал