Продължете към съдържанието

Проектът Teachers for SwanZ отбелязва една година подкрепа за професионалното образование по танци

“Учители за Z-лебеди” – /2020-1-RO01-KA202-080171, “Teachers for SwanZ”/ е двугодишен международен танцов проект, съфинансиран от програмата Еразъм+ (стратегическо партньорство в професионалната сфера) на Европейския съюз. Координатор на проекта е Средно училище по хореография “Флория Капсали” – Букурещ. Проектът стартира на 1 декември 2020 г. и в него участват учители по класически и фолклорни танци и общообразователни предмети от НУИ “Проф. Веселин Стоянов” – Русе, заедно с колеги от румънското училище, както и с представители на компания “Атитюд” от Виена и от Гръцкото дружество със седалище в Румъния.
Проектът има и свои посланици, които го промотират и подкрепят: Весела Василева – директор на балета при Държавна опера – Русе, Людмила Коновалова – примабалерина на Виенската щатсопера, Джиджи Къчюляну – румънски хореограф, и Алкис Рафтис – президент на Международния танцов съвет в ЮНЕСКО.
Целта на “Учители за Z-лебеди” е да подобри комуникацията с учениците, представители на т. нар. Z – поколение и по този начин да повиши качеството на тяхното професионално образование. В процеса на работа учителите усъвършенстват своите умения на преподаване, включително и дигитални, обменят добри практики, като наблюдават и обсъждат уроци по класически, съвременни, характерни и фолклорни танци. Освен практическата страна на проекта, друга задача е създаването на ръководство за учители по танци, което да ги подкрепя в развиването на професионални умения, умения за наставничество и интеркултурен диалог. То има за цел да обогати съществуващите танцови методики и практически насоки, да ги актуализира, да ги адаптира към начина, по който учениците между 13-16 години, получават нови знания и умения. Предстои и реализиране на “Виртуална лаборатория” с видео уроци, екзерсиси, интервюта, професионални съвети – иновативен образователен инструмент, който ще даде възможност на желаещите да се учат и да се усъвършенстват в областта на различни видове професионални танци – класически балет, характерен танц, фолклорни танци, съвременни танци.
В проекта, освен учители по танци, участват и учители по чужди езици и литература, математика, физика, география, биология, социални науки, чиято задача е да създадат образователни продукти върху основата на връзката между преподавания от тях предмет и танцовото изкуство – един оригинален интердисциплинарен подход, който обогатява и надгражда обучението по танци. В проекта са привлечени и психолози, PR и маркетинг специалисти, актьори, които добавят нова гледна точка на инициативата, нов фокус, по-близък до сцената и до пазара на труда. Ще спомена само малка част от тематичното разнообразие в двете ръководства: връзката между математическите и танцовите фигури; женските образи от античната литература, пресъздадени с балетна лексика; географията през призмата на традиционните танци на различните държави; здравословно хранене за танцуващи; как да общуваме с поколението Z; речник на основните танцови термини; кратък исторически преглед на развитието на школите по балет и танци в страните на партньорството; насоки за професионално промотиране с помощта на дигитални инструменти за изработване на портфолио на артиста и много други.
През тази една година от работа по проекта се осъществиха онлайн уроци по танци на преподаватели от участващите институции. Ученици от специалност “Класически танц” при НУИ – Русе се включиха не само в онлайн екзерсисите на своите педагози, но и в уроци по класически, характерни и съвременни танци на преподавателите от партньорските училища. Във виртуална среда те се срещаха със свои връстници и заедно учиха нови движения, техники и трупаха професионален опит. Така всяка една среща се превръщаше в интернационален иновативен урок.
Предвид усложнената обстановка в световен мащаб срещите на живо, за момента, не се осъществяват. Контактът лице в лице в балетната зала е от голямо значение за обучаващите се и техните преподаватели, но от друга страна, технологиите ни помагат да останем свързани, въпреки разстоянието, и да реализираме този уникален международен проект.
През следващата година работата по него продължава с нови предизвикателства – тренинг срещи за учители и ученици в Букурещ, Виена и Русе, цялостното изграждане на танцовата платформа Virtual Learning Laboratory и издаването на наръчниците, които ще бъдат публикувани в мрежата на езиците на партньорството – английски, румънски, български и немски.
2022 г. ще бъде годината и на разпространение на резултатите от проекта, годината на отваряне на нови сътрудничества и партньорства, тъй като крайните продукти от проекта „Teachers for SwanZ“, с подкрепата на програмата Еразъм +, ще се превърнат в отворени образователни инструменти, предоставени безплатно на всички заинтересовани страни.

Деница Анчева,
преподавател по класически танц
в Национално училище по изкуствата
“Проф. Веселин Стоянов” – Русе