Продължете към съдържанието

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе отбеляза седмицата на Стоян Михайловски

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе проведе различни дейности по отбелязване на 130 години от създаването на химна на българската просвета „Върви, народе възродени” от Стоян Михайловски в град Русе, обединени около седмица, посветена на Стоян Михайловски и на българското слово (11 – 15 април).

На 11.04.2022 год. във фоайето на гимназията бяха поставени постери с информация за 130 години от написването на стихотворението „Кирил и Методий” с подзаглавие „Проект за български всеучилищен химн.”  Единият постерът е изготвен от Стоян Димов – учител, теоретично обучение по рисуване. Вторият постер е изработен от Микаела Бочева и Иванина Илиева – ученици от ХВ клас. Изложени бяха и книги от Стоян Михайловски.

В същия ден се проведе литературен конкурс за есе на тема: „Словото, което възражда”, с ученици от VIII, IX, Х и XI клас. Журито отличи текстовете на Антония Николова от ХВ клас, Веселина Милчева от ХБ клас и Иоана Ганчева от IXБ  клас. Евелина К. Студенкова от ХБ клас изработи презентация на същата тема.

Във фоайето на училището бе представена и изложба с рисунки на тема: „Героите в басните на Стоян Михайловски” и нарисувани портрети на Стоян Михайловски от ученици от VIII, IX, Х, XI и XII клас.

На 12.04.2022 година бе заснет кратък филм с рецитал от ученици на отделни строфи на стихотворението „Кирил и Методий” с подзаглавие „Проект за български всеучилищен химн”. Филмът беше заснет пред мястото, където е бил домът на Стоян Михайловски в Русе, в който на 15 април 1892 година написва творбата. Други части от филма са заснети в Регионална библиотека „Любен Каравелов” и в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе. Участие взеха ученици от VIII и XI клас. Филмът  беше представен в часа на класния ръководител.

През седмицата, посветена на Стоян Михайловски и на българското слово, бе проведена QR познавателна игра.

" "

" "

" "

" "

" "