Продължете към съдържанието

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО – РУСЕ РЕАЛИЗИРА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА КРЕАТИВНАТА МОДНА ИНДУСТРИЯ

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, в сътрудничество с асоциирани партньори от Румъния, Италия, Нидерландия и Гърция, реализира дейности по проект 2022-1-RO01-KA220-VET-000088993  “ Към интелигентен и зелен подход в професионалното образование и обучение в модната индустрия ” (2022-2025) по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Училищният екип работи по теми, казуси, създаване на образователна програма и полезни учебни материали, фокусирани върху интелигентното и екологично мислене в модната индустрия и текстилното производство. Цел на проектните дейности е да се разработи наръчник с идеи и добри практики за нов устойчив подход към креативната индустрия, открехвайки света на Индустрия 4.0.

Партньори по проекта са:
Румъния Centrul National pentru Productie si Consum Durabile
Италия Finance & Banking, Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane (Effebi) и Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento – CONFAO
Нидерландия Stichting Onderwijs Midden-Limburg
България Специализиран Клъстер и Институт по Облекло и Текстил – Дунав и Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе
Гърция Militos Symvouleutiki A.E.

Разгледайте Брой 4 на инфо бюлетин „IG-FASHION“ или посетете сайта на проекта: https://ig-fashion.eu/

Инфо бюлетин 4