Продължете към съдържанието

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО С ОТЛИЧИЯ НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОФИЦИАЛНО НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧЕЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В СОФИЯ

На 15 декември 2023 г. в конферентния център на Кепитъл Форт в гр. София се проведе церемония по официално награждаване на администрациите, показали най-високи резултати в класацията на учещите администрации в България за 2023 г., организирана от Института по публична администрация. На събитието бяха отличени и участниците в конкурса за „Добри практики“.

Почетното трето място в класацията на учещите администрации в България за 2023 г. зае Регионално управление на образованието – Русе. Наградата прие лично началникът на РУО – Русе г-жа Росица Георгиева. Образователната институция бе отличена и за реализирането на инициативата „Заедно да спасим децата и Русе от дрогата“, с която участва в конкурса за „Добри практики“ на Института по публична администрация.