Продължете към съдържанието

Ред и условия за запознаване с оценените индивидуални писмени работи на учениците от Х клас от НВО по БЕЛ, по математика, по чужд език и по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности, проведени през месец юни 2022 година

Ред и условия за запознаване с оценените индивидуални писмени работи на учениците от Х клас от НВО по БЕЛ, по математика, по чужд език и по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности, проведени през месец юни 2022 година:

1. Място за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика по БЕЛ, по математика и по чужд език – Регионално управление на образованието – Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, заседателна зала на VІІ етаж.

2. Ученикът и неговите родители може да се запознаят с оценената му индивидуална изпитна работа от национално външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности през изпитната система exams.mon.bg през профила на ученика в edu.mon.bg в училището, в което е положен изпита, на компютър, на който има инсталиран сертификат.

3. График за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика по БЕЛ и по математика – в периода от 29.06.2022 г. до 01.07.2022 г. включително, от 10,00 ч. до 17,00 ч.

4. График за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика по чужд език – в периода от 29.06.2022 г. до 01.07.2022 г. включително, от 10,00 ч. до 12,00 ч.

5. График за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности – в периода от 29.06.2022 г. до 01.07.2022 г. включително, от 14,00 ч. до 17,00 ч.

6. Запознаването с оценената индивидуална работа на учениците от Х клас от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език да се извършва в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, който влиза в системата с определените му права на достъп и показва на екран изпитната работа на ученика, след което:

– ученикът и неговият родител разглеждат сканираната и оценена изпитна работа и се запознават с присъдения брой точки за всеки отговор;

– сканираното изображение на изпитната работа не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

7. Запознаването на учениците с индивидуалните резултати от НВО в края на Х клас по ИТИДК се извършва в училището, в което е положен изпитът като ученикът може да види броя точки, които са му присъдени върху Част 1 веднага след изтичане на определеното време за работа върху нея, а броя точки, които са му присъдени върху Част 2 – през електронната платформа exams.mon.bg през профила на ученика в edu.mon.bg