Продължете към съдържанието

Ред и условия за запознаване с оценените индивидуални писмени работи на учениците от VII клас на НВО по български език и литература, по математика и по чужд език

Място за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика:     

  • Регионално управление на образованието – Русе, ул. „Църковна независимост“ №18;
  • заседателна зала на VІІ етаж.

 

График за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика:

  • по БЕЛ и по математика: от 28.06.2022 г. до 30.06.2022 г. с работно време от 10,00 ч. до 17,00 ч.
  • по чужд език: от 28.06.2022 г. до 30.06.2022 г. с работно време от 10,00 ч. до 12,00 ч.

 

Запознаване с оценената индивидуална работа на учениците:

  • ученикът представя входящ номер и документ за самоличност;
  • член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи показва на екран изпитната работа на ученика;
  • сканираното изображение на изпитната работа не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

 

Регионално управление на образованието – Русе