Продължете към съдържанието

РУО – Русе е отличено от Института по публична администрация

През 2021 г. Института по публична администрация за четвърта година проведе проучване осъществено в периода октомври – ноември. В него взеха участие 81 администрации и почти 3000 служители. От участвалите общо 81 администрации 56 са покрили изискванията за минимален брой служители, попълнили въпросника. Рейтингът на учещите администрации за 2021 г. е изготвен въз основа на самооценките на тези 56 структури на държавната администрация от които:

  • 21 централни администрации
  • 11 териториални структури на централни администрации
  • 11 областни администрации
  • 13 общински администрации

На специално организирана церемония на 14 януари 2022 г. от 14.00 ч.  Институтът по публична администрация награди РУО – Русе, като грамотата бе връчена лично на Началника д-р Росица Георгиева.

Рейтинг на учещите администрации за 2021 г.