Продължете към съдържанието

РУО-РУСЕ С ПРИЗОВО МЯСТО В НАЦИОНАЛНА КЛАСАЦИЯ ЗА УЧЕЩА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

За втори път Регионално управление на образованието – Русе е сред администрациите в страната, отбелязали най-висока обща оценка и отличена с трето място в класацията на учещите администрации в България за 2023 г. Конкурсът се организира за пета поредна година от Института по публична администрация (ИПА), като през тази година в него се включиха 79 централни и териториални администрации, сред които редица министерства, агенции, областни и общински администрации или общо 4373 служители. Резултатите от класацията са изготвени на базата на реално извършено проучване, като данните на администрациите са съпоставени с резултатите на участвалите други български администрации, както и с чуждестранни организации и колеги.

Идеологът на идеята за „учеща организация“ Питър Сендж казва, че учещите се организации не са просто тези, които се стремят да развиват хората си като постоянно ги изпращат на обучения. Учеща организация е тази, в която хората непрекъснато разширяват потенциала си за създаване на желаните резултати, в която се възпитават нови и разпростиращи се модели на мислене, в която колективният стремеж е освободен и в която хората непрекъснато учат как да учат заедно. Пет са основните неща, в които учещите организации са много добри и които ги отличават от другите организации: систематично решаване на проблеми, експериментиране, учене от предишен опит, учене от другите и бързо и ефективно разпространяване на знанието в организацията.

Церемонията по официалното награждаване на администрациите, показали най-високи резултати, като учещи организации, ще се състои на 15 декември 2023 г. в гр. София.

РУО-Русе поздравява останалите представители на териториални администрации от град Русе за постигнатите резултати в класацията за най-учеща администрация – съответно Областна дирекция „Земеделие“ – Русе, класирана на второ място и Общинска администрация – Русе, заемаща петнадесето място.